نتايج انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي اروميه، سرو، سيلوانا، قوشچي و نوشين اعلام شد. 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، نتايج نهايي انتخابات شوراي اسلامي شهرهاي شهرستان اروميه بدين شرح است: