کتابخانه عمومی روستای کشتیبان صبح امروز با حضور بخشدار مرکزی اروميه افتتاح شد. 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه از بخشداري مركزي، به مناسبت گرامیداشت آزادی خرمشهر، کتابخانه عمومی روستای کشتیبان با حضور بخشدار مرکزی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، مدیر کتابخانه های عمومی ارومیه، اعضاي انجمن کتابخانه ها و جمعی از اهالی روستا افتتاح شد.

برای احداث این کتابخانه مبلغ 2 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی و خیرین کتابخانه ساز هزینه شده است.