جلسه اي به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر صبح امروز در سالن جلسات بخشداري نازلو و با حضور بخشدار نازلو و جمعي از مسئولين بخش و شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه از بخشداري نازلو، علي اكبر صلاحلو در اين جلسه با اذعان به کمبود امکانات در سطح بخش نازلو، اظهار داشت: اهتمام و همکاري همه ارگانهاي بخش و شهرستان جهت مبارزه موفق و موثر با پديده شوم اعتياد ضروري است.