جلسه شوراي اداري بخش نازلو صبح امروز با حضور مسئولين اداري بخش و شهر نوشين به رياست بخشدار نازلو در سالن جلسات بخشداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه از بخشداري نازلو، در اين جلسه روساي دستگاه ها به ارائه گزارش کار ادارات و عملکرد خود در سال 96 و بررسي مشکلات موجود پرداختند.

رئيس اداره منابع آب نوشين نيز ضمن اشاره به مشکل کمبود آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني، هشدارهاي لازم در اين مورد و نحوه صحيح مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزي را يادآور شد.

همچنين رئيس حوزه انتظامي نازلو با بيان عملکرد اين حوزه در رصد و شناسايي  قهوه خانه هاي متخلف، معتادان و افرادي که به فروش مواد مخدرمشغول هستند، بر برقراري امنيت اجتماعي دراين بخش تاكيد كرد.