یادواره شهدای جاده دریاي اروميه با حضور استاندار آذربایجان غربی، معاون سياسي و اجتماعي استاندار، نماينده اروميه و بخشدار مركزي برگزار شد.