نشست مشورتي دهياران بخش مرکزی با حضور فرماندار اروميه در روستاي گجين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، نشست مشورتي دهياران بخش مرکزی با حضور فرماندار ارومیه، مدیرکل دفتر امور روستايي و بخشدار مركزي در روستاي گجين برگزار شد.

در اين نشست ضمن بررسي مشكلات دهياري هاي بخش مركزي اروميه، دستوراتي از سوي فرماندار اروميه جهت تامين مطالبات دهياران و روستاييان صادر شد.