جلسه شورای اداری شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار اروميه، معاونين فرماندار، بخشداران، نمايندگان اروميه در مجلس و مديران دستگاهها در فرهنگسرای جوان ارومیه برگزار شد.