فرماندار اروميه گفت: كوتاهي يا سياسي كاري درخصوص احياي درياچه اروميه پذيرفتني نيست.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، عباس حسن خاني در جلسه شوراي اداري شهرستان اظهار داشت: با كارشناسي همه جانبه در ارائه تسهيلات و تصويب طرح هاي اشتغال زايي، تلاش مي شود كه حتماً طرح هاي مصوب منجر به اشتغال زايي پايدار شود.

وي افزود: حدود 52 طرح در حوزه اشتغال پايدار روستايي، مورد تائيد قرار گرفته كه اين طرح هاي مصوب در نهايت 500 اشتغال پايدار و 250 اشتغال فراگير را به ارمغان خواهند آورد.

فرماندار اروميه با بيان اينكه موضوعي مهمتر از اشتغال وجود نداشته و فرصت ها را نبايد براي اشتغال زايي از دست داد، تصريح كرد: مهمترين اولويت دولت اشتغال زايي بوده و به اشتغال جوانان و زنان توجه ويژه مي شود.

حسن خاني با تاكيد بر اينكه تمامي اركان حاكميت بايد با همدلي، زمينه را براي رفع مشكل بيكاري فراهم نمايند، گفت: زيرساخت هاي گردشگري را بايد فراهم كرد تا از اين ظرفيت به بهترين شكل ممكن براي اشتغال زايي استفاده شود.

وي خاطرنشان كرد: دستگاههاي مختلف شهرستان موظف هستند از تمامي ظرفيت هاي خود براي توسعه گردشگري و اشتغال زايي در اروميه استفاده كنند.

فرماندار اروميه با اعلام اينكه بايد زمينه را براي تقويت بوم گردي و ترغيب سرمايه گذاري در شهرستان فراهم كنيم، افزود: درياچه اروميه متعلق به همه ايران بوده و تمامي دستگاه هاي دولتي و نمايندگان اروميه تا به امروز تلاش كرده اند كه حقابه درياچه در اين شهرستان به صورت كامل تامين شود.

حسن خاني گفت: از وزارت نيرو درخواست داريم همانگونه كه اروميه به تعهدات خود نسبت به درياچه عمل كرده، بقيه شهرستان ها نيز به تعهدات خود در قبال درياچه اروميه پايبند باشند.

وي در پايان تاكيد كرد: هيچگونه كوتاهي يا سياسي كاري درخصوص احياي درياچه اروميه پذيرفتني نيست و همه در برابر آينده نگين آذربايجان و ايران مسئول هستند.