بخشدار نازلو صبح امروز از طرح های فاضلاب شهر نوشین بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، علي اكبر صلاحلو در اين بازديد ضمن رسيدگي به مشكلات مردم، دستوراتي را درخصوص رفع سريع مشكلات فاضلاب شهر نوشين صادر كرد.