جلسه مشترك ستاد ساماندهي امور جوانان و شوراي ورزش همگاني شهرستان، صبح امروز با حضور فرماندار اروميه در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، عباس حسن خاني در اين جلسه با تاكيد بر اينكه نبايد حوزه جوانان را به امور ورزشي محدود كرد، اظهار داشت: حوزه جوانان بسيار گسترده بوده و بايد به نيازهاي جوانان در بخش هاي مختلف توجه ويژه شود.

فرماندار اروميه همكاري دستگاه هاي مختلف با سمن ها در حوزه جوانان را ضروري دانسته و افزود: زيرساخت هاي حوزه هاي ورزش و جوانان بايد فراهم شده و بايد از سرمايه هاي ملي به درستي استفاده شود.

وي با تاكيد بر استفاده حداكثري و بهينه از فضاهاي ورزشي، خاطرنشان كرد: توزيع ناعادلانه اي در حوزه فضاهاي ورزشي داشته ايم كه بايد ساماندهي شود.

حسن خاني همچنين تصريح كرد: از بخش خصوصي براي جبران كمبودهاي حوزه هاي ورزش و جوانان، حمايت همه جانبه خواهد شد و تسهيلاتي نيز در اين زمينه در نظر گرفته شده است.

فرماندار اروميه تاكيد كرد: كمبودهايي در حوزه ورزش و جوانان داريم كه اهتمام بيش از پيش دستگاه هاي مختلف براي جبران اين كاستي ها را طلب مي كند.

وي با ابراز تاسف از اينكه در گذشته وجود برخي مراودات سياسي، منجر به افراط و تفريط و توزيع ناعادلانه در حوزه ورزش و جوانان شده، گفت: مديريت صحيح فضاهايي كه به حوزه ورزش و جوانان اختصاص يافته، ضروري است.