در اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری موضوع ماده (17) تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری و به منظور تکریم ارباب رجوع، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات و جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان‌های اداری واحدها و سازمان‌های تابعه و نیز پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده‌آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و با عنایت به بخشنامه رئیس جمهور محترم به شماره 24452 مورخ 1397/3/1، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره 1538588 مورخ 1396/9/7 و دستورالعمل استقرار میز خدمت آن سازمان به شماره 1717668 مورخ 1396/12/6، از اول تیرماه سال جاری فرمانداری ارومیه نسبت به استقرار "میز خدمت" بر اساس دستورالعمل‌ها و شناسه‌های خدمات، در ساختمان فرمانداری ارومیه اقدام کرده است.

مخاطبین محترم لطفاً برای اطلاع از روند کاری میز خدمت به صورت حضوری، بر روی عنوان بخش مورد نظر کلیک نمایید:

خدمات دفتر بازرسی و امور حقوقی در میز خدمت:

خدمات دفتر امور بانوان و خانواده در میز خدمت:

خدمات دفتر امور سياسي، امنیتی و اجتماعی در میز خدمت:

خدمات دفتر امور شهري و روستايي در میز خدمت:

خدمات دفتر مدیریت بحران در میز خدمت:

خدمات دفتر امور برنامه ريزي و اقتصادي در میز خدمت:

خدمات دفتر امور اداري و مالي در ميز خدمت: