جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار اروميه، بخشداران و مديران دستگاه هاي مختلف در فرهنگسراي جوان اروميه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، عباس حسن خاني در اين جلسه با اشاره به تصميم دولت در سال 93 به تكميل پروژه هاي نيمه تمام، اظهار داشت: با وجود اينكه در چند سال اخير با كمبود اعتبار روبرو بوده ايم، ولي خوشبختانه با تلاش دستگاه هاي مختلف، امروز شاهد اتمام بسياري از پروژه هاي نيمه تمام هستيم.

فرماندار اروميه با تاكيد بر استفاده حداكثري از امكانات موجود و صرفه جويي در دستگاه هاي مختلف، گفت: اعتبارات تخصيصي به شهرستان اروميه از سال 93 تا 97 روند رو به رشدي داشته اما قطعاً كافي نبوده است.

وي نظارت مستمر بر اجراي پروژه ها را ضروري دانسته و افزود: رعايت عدالت در توزيع منابع در مناطق مختلف شهرستان بايد به صورت جدي از سوي دستگاه ها پيگيري شود.

حسن خاني در ادامه يادآور شد: متاسفانه در گذشته برخي سرمايه گذاري ها و هزينه ها در برخي مناطق شده كه كه امروز بلااستفاده مانده اند و اين بي تدبيري ديگر نبايد تكرار شود.

فرماندار اروميه در پايان تاكيد كرد: توازن در تخصيص اعتبارات براي رفع محروميت ها در برخي مناطق، بايد اولويت دستگاه هاي مختلف باشد.