شهین محمدی نژاد، رئیس اداره سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان ارومیه شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، رزومه شغلی و تحصیلی وی که متولد 1358 می باشد، به شرح زیر است:

رزومه تحصیلی:

  • کارشناسی رشته علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری از دانشگاه خوارزمی تهران در سال 1381
  • کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی از دانشگاه پیام نور تهران در سال 1389

رزومه شغلی:

  • کارشناس امور بانوان فرمانداری ارومیه (1384 الی 1393)
  • کارشناس تشکلهای صنفی و اقلیتهای دینی (1387 الی 1395)
  • کارشناس ستاد ساماندهی خوابگاههای دانشجویی (1393 الی 1395)
  • کارشناس کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب (1393 الی 1395)
  • کارشناس احزاب و تشکلهای سیاسی (1392 الی 1397)
  • کارشناس و مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد (1387 الی 1397)