مرتضی باقری مشاور و دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از روند احداث راه آهن ارومیه - مراغه گفت: راه آهن مراغه به ارومیه جزو کوریدور شماره هشت کشوری بوده که ازاهمیت خاصی برای مجموعه راه آهن برخوردار است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، وی کل مسیر احداث این طرح ملی را 182 کیلومتر اعلام کرده و افزود: اجرای این طرح از سال 80 شروع و شامل 7 ایستگاه و 8 قطعه بوده که تاکنون 5 قطعه تحویل نهایی شده است.

باقری با اشاره به اینکه کل طرح راه آهن مراغه به ارومیه تکمیل شده و تنها در سه نقطه کارهای نهایی در حال اجراست گفت: ایستگاه راه آهن ارومیه با 90 درصد پیشرفت فیزیکی و با برآوردهای صورت گرفته همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.