وزير كشور با استقبال استاندار آذربایجان غربی، معاونين استاندار، فرماندار اروميه و جمعی از ديگر مسئولان وارد ارومیه شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، حضور در جلسه مشترک فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای اشتغال از جمله برنامه های وزیر کشور در سفر به ارومیه می باشد.