ساعت کاری ادارات دولتی و دستگاه های اجرايی شهرستان اروميه از فردا 16 مرداد به روال عادی گذشته بازمی گردد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، براساس بخشنامه استانداری ساعت کار اداری ادارات، دستگاه های اجرایی دولتی، بانک ها، شهرداری ها و مهد کودک ها در تمامی شهرستان ها از روز سه شنبه مورخ 97/5/16 به روال قبلی یعنی ساعت 7:45 دقیقه صبح الی 14:45 دقیقه عصر تغییر می یابد.

پیش تر مقرر شده بود به علت تداوم گرمای هوا و افزایش مصرف برق در بخش های خانگی و صنعتی، ساعات کاری ادارات از 25 تیر لغایت 15 مرداد یک ساعت زودتر یعنی از 6 و 30 دقیقه صبح آغاز شود.