جلسه شوراي معاونين و بخشداران شهرستان صبح امروز در دفتر فرماندار اروميه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، عباس حسن خاني در اين جلسه با تاكيد بر رفع مشكلات مردم، اظهار داشت: بخشداران و مديران دستگاه هاي مختلف بايد با پيگيري جدي مطالبات مردم، در جامعه اميدآفريني كنند.

فرماندار اروميه تامين نيازهاي مردم در بخش هاي مختلف را ضروري دانسته و افزود: دولت با تمام توان در پي برقراري آرامش و ثبات در بازار است.

در اين جلسه با ارائه گزارشي از مشكلات بخش هاي مختلف توسط بخشداران، تصميماتي در راستاي رفع مشكلات اتخاذ شد.