سومين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان در سال جاري، صبح امروز با حضور سرپرست فرمانداري اروميه در سالن جلسات كشتارگاه صنعتي جديدالاحداث اروميه واقع در كيلومتر 13 جاده شهيد كلانتري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، عليرضا ملامحمدي زاده در آغاز اين جلسه با تاكيد بر حمايت از سرمايه گذاري در راستاي اشتغال زايي، اظهار داشت: دستگاه هاي مختلف بايد از سرمايه گذاراني كه به دنبال اشتغال زايي هستند حمايت نموده و شرايط را براي بهبود سرمايه گذاري در سطح شهرستان تسهيل كنند.

سرپرست فرمانداري اروميه همچنين با تاكيد بر حمايت از تكميل كشتارگاه جديدالاحداث اروميه، گفت: شرايط تامين گوشت سالم و بهداشتي در كشتارگاه هاي صنعتي بسيار مطلوب تر از كشتارگاه هاي سنتي است.

وي در ادامه با انتقاد از وضعيت سرويس هاي بهداشتي سطح شهر، تصريح كرد: رسيدگي به وضعيت سرويس هاي بهداشتي سطح شهر بخصوص براي بهبود شرايط براي مسافران ضروري است.

ملامحمدي زاده با اشاره به نارضايتي شهروندان از گسترش سدمعبر در برخي از مناطق شهر اروميه، گفت: دستگاه هاي متولي بايد هر چه سريعتر وضعيت سدمعبر بخصوص در حوزه هاي غذايي را كه با سلامت مردم در ارتباط مستقيم است، كنترل و مديريت نمايند.

وي در پايان فراهم نمودن شرايط براي راحتي دانشجويان غيربومي را ضروري دانسته و افزود: دستگاه هاي متولي بايد هر چه سريعتر مشكلات خوابگاه هاي دانشجويي را برطرف كنند.

پيش از آغاز اين جلسه، اعضاي كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان از بخش هاي مختلف كشتارگاه صنعتي جديدالاحداث اروميه بازديد و آخرين وضعيت پيشرفت طرح را مورد بررسي قرار دادند.