معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه با اشاره به افزایش درآمدهای این دانشگاه از محل ارتباط با صنعت گفت: درآمد ناشی از ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه طی سه سال بیش از 6 برابر شده است. 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، مقصود سلیمان پور با بیان اینکه سال 1393 میزان درآمد دانشگاه ارومیه از ارتباط با صنعت هفت میلیارد و 300 میلیون ریال بود، افزود: این رقم در سال 1396 به بیش از 42 میلیارد ریال رسید.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه باید به نیازهای منطقه ای پاسخ دهد و درصدد رفع مشکلات اقدام کند، افزود: با رویکرد جدید دانشگاه ارومیه میزان ارتباط با صنعت این دانشگاه در سال جاری افزایش چشمگیری دارد.

وی همچنین با بیان اینکه این دانشگاه برای اولین بار در رتبه بندی بین المللی پایگاه تایمز در سال 2019 قرار گرفته است، بیان کرد: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های علمی معتبر بین المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه افزود: این رتبه بندی از 13 شاخص در قالب پنج معیار کلی که در آن آموزش با وزن 30 درصد، پژوهش با وزن 30 درصد، استنادات با وزن 30 درصد، وجهه بین المللی با وزن 7.5 درصد و ارتباط با صنعت با وزن 2.5 درصد قرار دارد.

وی با بیان اینکه در رتبه‌بندی 2019 تایمز شاهد حضور 29 دانشگاه ایرانی در جمع یکهزار و 258 دانشگاه برتر جهان هستیم، گفت: دانشگاه ارومیه در بین این 29 دانشگاه ایرانی رتبه 22 را به خود اختصاص داده است.

سلیمانپور اضافه کرد: با توجه به وضعیت علمی رو به رشد دانشگاه ارومیه، پیش بینی می شود سال آینده جایگاه این دانشگاه ارتقا یابد.

وی در رابطه با حاشیه سازی برخی رسانه های منتقد دولت در رابطه با تنزل جایگاه دانشگاه ارومیه از رتبه 14 به 24 در رتبه بندی ISC بیان کرد: باید توجه کرد که در رتبه های اخیر، شاخصه های رتبه بندی تغییر یافته است و دانشگاه ارومیه طبق شاخص های قبلی یک رتبه ارتقا یافته و به جایگاه 13 رسیده است.