مديركل و جمعي از كودكان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان آذربايجان غربي ظهر امروز به مناسبت هفته ملي كودك با سرپرست فرمانداري اروميه ديدار كردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، در آغاز اين ديدار عليرضا ملامحمدي زاده از كودكان كانون پرورش فكري درخواست كرد كه اعلام كنند در صورت فرماندار شدن چه تصميماتي را براي شهرستان اتخاذ مي كردند؛ كه كودكان نيز تك به تك تصميمات مختلفي را در حوزه هاي محيط زيستي، اجتماعي، اقتصادي، درماني و ... بيان كردند.

سرپرست فرمانداري اروميه نيز با اذعان به برخي كاستي ها در سطح شهرستان، تاكيد كرد كه تمام تلاش خود را براي برآورده كردن خواسته هاي كودكان به كار خواهد گرفت.

در ادامه كودكان آرزوهاي شخصي خود را براي برآورده شدن از سوي سرپرست فرمانداري اروميه در نامه هايي نوشته و به وي تحويل دادند.

در پايان ديدار، كودكان به ترتيب بر روي صندلي فرماندار اروميه نشسته و هدايايي از سوي فرمانداري به آنها تقديم شد.