جلسه هماهنگي نحوه اجراي چهارمين دوره طرح آمارگيري از ويژگي هاي مسكن روستايي شهرستان صبح امروز با حضور معاون هماهنگي و امور عمراني فرماندار اروميه در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، سيدعباس موسوي در اين جلسه اظهار داشت: این طرح همزمان با سراسر کشور از بیستم مهر ماه به مدت یک ماه در شهرستان اروميه نيز اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگي و امور عمراني فرماندار اروميه در ادامه خاطرنشان كرد: طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از سال 1382 در کشور آغاز و هر 5 سال یکبار برگزار شده و امسال نيز چهارمین دوره آن برگزار می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را گردآوری آمار و اطلاعات خصوصیات کمی و کیفی واحدهاي مسکوني روستايي و شناخت ویژگی های عمومی روستا اعلام كرده و افزود: روستاهای دارای 20 واحد مسکونی و بیشتر در این طرح مورد پایش قرار می گیرند.

موسوي اجرای این طرح را برای جمع آوری آمار و ارقام مسکن روستایی ضروري دانسته و تصريح كرد: آمار صحیح، پایه و اساس تصمیم گیری های موثر و مهم درباره نوع زندگی روستایی بوده و خانوارهای روستایی در هنگام اجرای طرح با آمارگیران نهایت همکاری را داشته باشند.

وي در پايان بر هماهنگی بخشداران، نيروهاي نظامي و انتظامي، دهیاران، ائمه جمعه شهرستان، خانه های بهداشت، نهادهای مردمی و همراهی مردم ساکن در مناطق روستایی جهت اجرای دقيق طرح تاكيد كرد.