مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی و بخشدار مركزي اروميه همزمان با هفته کودک، از روستا مهد روستای گوگ تپه بازدید و با کودکان و مربیان این مهد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، همزمان با هفته کودک مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، مدیرکل بهزیستی استان و بخشدار مرکزی ارومیه با حضور در روستامهد گوگ تپه روز کودک را به این کودکان تبریک گفتند.

در این بازدید ضمن تبریک روز و هفته کودک به کودکان و مربیان این مهد، مسائل و مشکلات روستامهدها بررسی و چاره اندیشی شد.