مراسم کلنگ زني مدرسه 6 کلاسه روستاي سنجي بخش نازلو به همت خيرين مدرسه ساز و با حضور بخشدار نازلو، خيرين مدرسه ساز، مسئولين استاني آموزش و پرورش، امام جمعه بخش نازلو، اهالي روستاي سنجي و ديگر مسئولين بخش صبح امروز در روستاي مذکور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه از بخشداري نازلو، در اين مراسم رئيس اداره آموزش و پرورش بخش و معاون اداره کل آموزش و پرورش استان در قدرداني از اهميت آموزش و پرورش و همت خيرين مدرسه ساز سخناني ايراد كردند.

بخشدار نازلو نيز ضمن تقدير از عمل زيبا و خداپسندانه خيرين، مراسم کلنگ زني اين مدرسه را به جا آورد.